top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

Göç istatistikleri özeti – Temmuz 2021

Bu yazıda Kanada Göçmenlik Bakanlığının yayınladığı Temmuz verilerinin özetini bulacaksınız. Ağustos verileri de yakın zamanda yayınlanmaya başlandı, önümüzdeki ay Ağustos ayının bir özetini paylaşıyor olacağım.

Temmuz ayında eyaletlere göre toplam PR kabulleri

Temmuz 2021'de en çok PR verilen eyalet Ontario oldu. Eyalet tüm göçmenlerin 18,400'ünü (%46,5) kabul etti. British Columbia 7.095 (%17.9) yeni geleni kabul ederken, Quebec 5.195 (%13.1) kişiye kapılarını açtı.

● Ontario - 18.400 (%46,5)

● British Columbia – 7.095 (%17.9)

● Quebec – 5.195 (%13.1)

● Alberta – 3.835 (%9,7)

● Manitoba - 1.855 (%4,7)

● Saskatchewan – 1,135 (%2,9)

● Nova Scotia- 825 (%2,1)

● New Brunswick - 595 (%1,5)

● Prince Edward Island - 430 (%1,1)

● Newfoundland and Labrador - 170 (%0,4)

● Yukon - 60 (%0,2)

● Northwest Territories - 30 (%0,1)

● Nunavut – 0 (%0)


Temmuz ayında ülkelere göre toplam PR kabulleri

Temmuz 2021'de, PR kabullerinin çoğunluğu Hindistan, Çin ve Filipinler'den başvuranlara verildi. Hindistan’dan 12.365 (%31.2) başvuru sahibi PR kabulü aldı. Temmuz ayında en çok PR kabulü alan ikinci ülke 3,255 (%8,2) başvuru ile Çin ve 1.785 (%4,5) başvuru ile Filipinler üçüncü oldu.

Türkiye'ye gelince, Temmuz 2021'de Kanada 330 (%0,8) Türk göçmeni kabul etti – Türkiye en çok PR kabulü alan 20. ülke oldu.

Temmuz ayında PR kabulü alan ilk 10 ülke şu şekilde oldu:

● Hindistan – 12.365 (%31,2)

● Çin – 3.255 (%8,2)

● Filipinler – 1.785 (%4,5)

● Nijerya – 1,480 (%3,7)

● Fransa – 1.300 (%3,2)

● İran – 1.285 (%3,2)

● ABD – 1.170 (%2,9)

● Brezilya – 1.115 (%2,8)

● Pakistan – 905 (%2,2)

● Kore – 830 (%2)


Temmuz ayında Kanada 39.625 göçmeni karşıladı. Toplamda, Kanada 2021'de 184.495 kişiyi kabul etti.


Temmuz ayında eyaletlere göre Eyalet Aday Programları yoluyla PR kabulleri

Temmuz ayında Eyalet Aday Programı (PNP) aracılığıyla en çok PR verilen eyalet British Columbia oldu. Temmuz ayında bu eyalet, tüm göçmenlerin 1.380'ini (%19.9) PNP aracılığıyla kabul etti. Manitoba ve Ontario, sırasıyla 1.365 ve 1.360 (%19.6) kişiye kapılarını açtı.

● British Columbia – 1.380 (%19.9)

● Manitoba – 1.365 (%19,6)

● Ontario – 1.360 (%19,6)

● Alberta - 1.020 (%14,7)

● Saskatchewan - 780 (%11,2)

● Nova Scotia - 345 (%5)

● New Brunswick - 295 (%4,2)

● Prince Edward Island - 280 (%4)

● Newfoundland and Labrador - 70 (%1)

● Yukon - 35 (%0,5)

● Northwest Territories - 20 (%0,3)

● Quebec - 0 (%0)

Temmuz ayında Kanada, 15 Türk vatandaşının, 2021'de ise toplamda 75 Türk vatandaşının PNP başvurusunu onayladı.

Kanada, Temmuz 2021'de PNP yoluyla Kanada'ya göç eden 6.950 yabancı uyruklu kişiye kapılarını açtı.


Temmuz ayında ülkelere göre Express Entry PR kabulleri

Temmuz ayında Express Entry yoluyla PR onayı alan başlıca ülkeler Hindistan, Çin ve Nijerya idi. Temmuz ayında, 10.005 (%52) Hintli başvuru sahibi PR kabulü aldı. Temmuz ayında en çok PR kabulü alan ikinci ülke 1.460 (%7,6) kabul ile Çin ve üçüncü ülke 715 (%3,7) kabul ile Nijerya oldu. Aşağıdaki 10 ülke, Temmuz ayında Express Entry PR kabul listesinin başında yer aldı:

● Hindistan – 10,005 (%52)

● Çin – 1.460 (%7,6)

● Nijerya – 715 (%3,7)

● Brezilya – 690 (%3,5)

● ABD – 490 (%2,5)

● Kore – 445 (%2,3)

● Filipinler – 425 (%2,2)

● Birleşik Krallık – 375 (1. 9%)

● İran – 340 (%1.7)

● İrlanda – 255 (%1.3)

Temmuz 2021'de Kanada Express Entry yoluyla 19.210 yeni göçmeni kabul etti. Bu kabullerin 95'i (%0,4) Türk vatandaşıydı.

Temmuz ayında Aile Sponsorluğu için toplam PR kabulleri

Kanada Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) tarafından yayınlanan nihai rakamlara göre, Temmuz 2021'de Kanada, aile sınıfından 7.100 göçmen kabul etti. Bu sayıya 5.780 sponsorlu eş, 830 sponsorlu ebeveyn ve büyükanne ve büyükbaba, 455 sponsorlu çocuk ve 30 diğer akraba dahil. 2021-2023 Göç Düzeyleri Planına göre, IRCC 80.000 sponsorlu eşi kabul edecek. Buna ek olarak, Hükümet 2021'de Ebeveynler ve Büyükanne ve Büyükbabalar Programı kapsamında 40.000'e kadar tam başvuru alacak—bu başvuruların 10.000'i 2020 alım sürecinden, 30.000'i 2021'den.


Temmuz 2021'de Kanada, sponsorlu 15 eş başvurusunu ve toplamda 20 sponsorlu aile başvurusunu onayladı.

2021'de Kanada Hükümeti, Türkiye'den toplamda 145 aile sponsorluğu başvurusunu onayladı.

Kanada Temmuz 2021'de 545 yatırımcı göçmeni kabul etti

Temmuz 2021'de Kanada 545 yatırımcı göçmeni kabul etti. Bu göçmenlerin çoğunluğu (%87,1) Quebec'te yaşamayı ve çalışmayı düşünenlerdi. 30 yatırımcı Ontario'ya, 20 yatırımcı British Columbia'ya göç etti. Bu üç eyalet, yatırımcı göçmenler için en çok tercih edilen eyaletler. 2020 ve 2021'de yatırımcı göçmenlerin yaklaşık %90'ı göç etmek için bu eyaletleri seçti. Ayrıca Temmuz ayında Manitoba ve Alberta'ya 10 yatırımcı göçmen kabul edildi. Haziran 2021 ile karşılaştırıldığında, Temmuz ayında, yatırımcı göçü sayısında büyük bir artış oldu. Haziran 2021'de yatırımcı göçmen sayısı Temmuz ayına göre 5 kat daha az oldu.

Temmuz ayında Kanada, Türk vatandaşlarının 15 Start-up Visa başvurusunu onayladı. 2021 yılında, Kanada Hükümeti Türkiye'den toplam 30 yatırımcı başvurusunu onayladı.

Temmuz 2021'de eyaletlere göre PGWP'den PR'a geçiş

Temmuz ayında, Mezuniyet Sonrası Çalışma İzninden (PGWP) kalıcı oturum iznine (PR) geçişte en büyük rakamlar Ontario'daydı. Eyalet, 5.295 (%60,1) PGWP sahibine PR onayı verdi. British Columbia ve Alberta, sırasıyla 1.695 (%19,3) ve 540 (%6,1) olmak üzere büyük geçiş sayılarına sahip eyaletler oldu.

Temmuz 2021'de PGWP sahiplerinin eyaletlere göre PR kabullerinin dağılımı şu şekilde oldu:

● Ontario – 5.295 (%60,1)

● British Columbia – 1.695 (%19,3)

● Alberta – 540 (%6,1)

● Quebec – 380 (%4,3)

● Manitoba – 260 (%2,6)

● Nova Scotia – 230 (%2,1)

● Prince Edward Island – 180 (%2)

● Saskatchewan – 115 (%1.3)

● New Brunswick – 75 (%0,9)

● Newfoundland and Labrador – 30 (%0,3)

● Northwest Territories – 15 (%0,2)

● Yukon – <5 (%0)

● Nunavut – 0 (%0)


Toplamda, Temmuz 2021'de 8,810 PGWP sahibi PR aldı.


Temmuz ayında vatandaşı olunan ülkeye göre öğrenim izni onayları

Temmuz 2021'de onaylanan öğrenim izinlerinin çoğunluğu Hintli öğrenciler için oldu - 14.735 (% 37.1). Çinli başvuru sahipleri 5.970 (%15) öğrenim izni alırken, 2.000 Fransız öğrenci (%5) öğrenim izni aldı. Bu 10 ülke, Temmuz ayında öğrenim izni kabul listesinin başında yer aldı:

● Hindistan – 14.735 (%37.1)

● Çin – 5.970 (%15)

● Fransa – 2.000 (%5)

● Kore – 1.575 (%3,9)

● İran – 1.055 (%2,6)

● Vietnam – 1.015 (%2,5)

● Filipinler – 885 (%2,2)

● Meksika – 760 (%1,9)

● Brezilya – 745 (%1,8)

● Nijerya – 735 (%1,8)


Temmuz 2021'de Kanada, Kanada öğrenim kurumlarına kabul edilen 39.625 yabancı öğrenciye kapılarını açtı. 2021'de toplamda 186.100 öğrenim izni onaylandı.

Temmuz ayında Kanada, 225 Türk öğrenciye (%0,5) öğrenim izni verdi. 2021 yılında toplam 2.590 Türk öğrencinin öğrenim izni başvurusunu onaylandı.

Comments


bottom of page