top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

Express Entry Başvurularının Reddedilmesinin En Sık Karşılaşılan 7 Nedeni

Bu yazıda Express Entry sürecinde başvuruların reddine yol açan 7 nedene değineceğim. Bu nedenleri bilmek ve süreci ilgili yasa, yönetmelik ve prosedürlerden haberdar bir şekilde, büyük bir titizlikle yönetmek başvurunun başarılı sonuçlanabilmesi için kritik önem taşıyor.


1- Başvurulan programa uygunluğun ortadan kalkması

Kişinin Express Entry profili oluşturduğu zaman programın kriterlerine uygun olması başvurusunu gerçekleştirdikten sonra uygunluğunun devam ettiği anlamına gelmeyebiliyor.


Başvuru yapan kişinin:

a) Express Entry havuzuna kabul edildiği zaman,

b) ITA aldığı zaman ve de

c) PR başvurusunu yaptığı zaman başvuru yaptığı programın minimum uygunluk kriterlerini karşılayabiliyor olması gerekiyor.


Ayrıca, başvuru değerlendirilirken, kişinin ITA aldığı zamanki CRS puanıyla PR başvurusu yaptığı zamanki CRS puanı karşılaştırılıyor. PR başvurusunun yapıldığı zamanki CRS puanının kişinin davet aldığı çekilişteki taban puanın altına düşmemiş olması gerekiyor.


Değişikliklere neden olabilecek faktörlere örnek olarak dil yeterliliğini gösteren sınav belgesinin geçerliliğini yitirmesi ve kişinin aile yapısında olan değişikliklerin (evlilik, çocuk, vb.) CRS puanını ya da finansal yeterlilik durumunu etkilemesi verilebilir.


Bunun tek istisnası yaş. Kişi ITA aldıktan sonra doğumgünü olursa bu durum başvurusunu olumsuz etkilemiyor. Ancak ITA öncesi yani kişi Express Entry havuzundayken yaş alırsa puanı otomatikman düşüyor.


2 - Yanlış/yalan beyan (Misrepresentation)

"Misrepresentation" en ciddi red nedenlerinden biri çünkü bu nedenle reddedilen başvurularda kişi eğer Kanada'da ise mevcut statüsünü kaybedebiliyor ve yeni bir başvuru yapması ve Kanada'ya girişi 5 yıl yasaklanabiliyor. Peki hangi durumlar "misrepresentation" olarak adlandırılıyor?


  • Daha önce yapılan başvurularla olan tutarsızlıklar

  • Geçmişteki Kanada ya da başka ülke vize redlerini belirtmemek

  • Sahte evrak sunmak

  • Başvuruda bir aile üyesinden bahsetmemiş olmak

  • Gerçek olmayan bir iş deneyimini gerçek gibi göstermeye çalışmak

  • Var olan bir iş deneyiminden başvuruda bahsetmemek

  • Başvuruya dahil edilen eş ya da partnerle olan ilişkinin gerçek olmaması

Basit bir unutkanlık ya da formları doldururken soruyu anlayamamaktan ya da yanlış yorumlamaktan dolayı yapılabilecek ufak bir hata dahi eksik ya da yanlış beyanda bulunmaya neden olabileceği için bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor.


3 - Sağlık sorunları

Başvuruya dahil olan tüm aile üyelerinin (eş ve 22 yaş altı çocuklar) birincil başvuru sahibine eşlik etmiyor olsalar dahi IRCC'nin onayladığı şekilde sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Bu sağlık kontrolü sonucu aile bireylerinden birinde aşağıda listelenen nedenler kapsamında bir sağlık sorunu olduğu belirlenirse başvurunun reddedilme olasılığı oluyor.

  • Hastalığın tedavi masraflarının Kanada sağlık sistemi üzerinde aşırı yük yaratacak olması ('aşırı maddi yükün' bir tanımı ve değerlendirme şekli mevcut ve bazı durumlarda yapılan negatif değerlendirmenin üstesinden gelmek mümkün)

  • Hastalığın halk sağlığı ve güvenliği için tehlike teşkil etmesi4 - Adli sicil kaydı

Başvuru sahibinin ya da aile bireylerinden birinin adli sicil kaydı olması başvurunun reddine yol açabiliyor. Bu bir trafik cezası gibi ağır suçlara kıyasla olarak basit olarak değerlendirebilecek bir durum da olabiliyor. Suçun ne olduğuna ve cezanın tamamlandığı tarihten itibaren geçen süreye bağlı olarak bu durumun üstesinden gelme ihtimali var.


5 - Eksik ya da yanlış belge

Belgelerin olması gereken içerikte ve formatta sunulmaması başvurunun reddine yol açabiliyor. Bu tür durumlarda hata düzeltilip tekrar başvuru yapılabiliyor ama sürece en baştan başlanması gerektiği için kişi zaman kaybetmiş oluyor. Bazı durumlarda kaybedilen zaman kişinin başvuru yaptığı programa uygunluğunu olumsuz etkileyebiliyor.


6 - Zamanlama hataları

Başvurunun verilen sürede tamamlanmaması (ITA'den sonra 60 gün) halinde başvuru reddediliyor. Bazı belgelerin tamamlanması zaman aldığı için hazırlığa ne zaman başlanması gerektiği kritik bir konu. Bazı belgelerin başvurunun yapılmasına yakın bir tarihte alınması gerekirken bazılarının ITA alınmadan tamamlanması gerekiyor.


7 - Başvuruyu değerlendiren yetkili tarafından yapılabilecek hatalar

Başvuruların çok yoğun bir tempoda çalışan vize görevlileri tarafından değerlendirildiğini unutmamak gerekiyor. Eğer başvuru iyi organize edilmediyse, değerlendirme aşamasındaki tüm olasılıklar göz önünde bulundurulmadıysa, ve programın kurallarına uygun ve gerekli tüm detayları içeren bir açıklama mektubu yazılmadıysa, vize yetkilisinin başvurudaki bir detayı atlaması ya da farklı yorumlaması mümkün olabiliyor ve bu da başvurunun reddine yol açabiliyor.


Bu nedenlerden de anlaşılacağı üzere diğer tüm Kanada vize ve göçmenlik başvuru türlerinde olduğu gibi Express Entry başvurusu da gereken formları doldurmaktan çok daha öte bir süreç. Başvuruyu yürüten kişinin sıklıkla olan değişiklikleri yakından takip ediyor olması, ve ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere hakim olması gerekiyor. Bu süreçte özelliklerine güvendiğiniz ICCRC üyesi bir Kanada göçmenlik danışmanıyla çalışmanız başvuru sürecinizin en yüksek standartlarda yürütülmesini sağlar ve başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini belirgin bir biçimde arttırır.

Özelliklerinizin kalıcı oturum izni kapsamındaki programlardan biri için uygun olup olmadığını öğrenmek için Ön Değerlendirme Formumuzu doldurabilirsiniz.1,313 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page