top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

Kanada'da Öğrenim Gören Kişilerin Çalışma İzniyle İlgili Bilmesi Gereken 5 Şey

Kanada'ya öğrenim görmeye gelen kişiler eğer öğrenim gördükleri programın uygunluğu var ise kampüs içi ve kampüs dışında belirli şartlarda çalışma hakkına sahip oluyorlar. Program için uygunluk kriterleri şöyle:


Okulun DLI yani Designated Learning Institution olması gerekiyor. Zaten Kanada DLI olmayan okullar için kişilere 'Study Permit' vermiyor. Okunan programın tam zamanlı, en az 6 ay ve post-secondary bir program olması ve bir derece, diploma ya da sertifika ile sonuçlanması gerekiyor. Öğrenim görürken verilen çalışma izni konusunda devlet okulu ve özel okul ayrımı yok. O fark, kişi ileri vadede kalıcı oturum iznine başvurmayı planlıyorsa gündeme geliyor.


Kampüs içi ve 20 saat kampüs dışı çalışma için ek bir çalışma izni başvurusu yapmaya gerek olmuyor. Eğer programın uygunluğu varsa Study Permit dokümanının alt kısmında kişinin ne şekilde çalışabileceği ve çalışma şartları kısaca yazıyor. Bazı işler sağlık raporu gerektirdiği ve de bazı işler için yasal kısıtlamalar olduğu için, burada yazan 'çalışılamayacak işler'e de dikkat etmek gerekiyor.


Şimdi 5 maddede Kanada'da öğrenim gören kişilerin çalışma izniyle ilgili bilmeleri gereken şeylere bir göz atalım.


1- Kampüs İçi Çalışma

'Study Permit' dokümanında kişinin kampüs içinde çalışabileceği ifadesi var ise kişi herhangi bir saat sınırlaması olmaksınız kampüs içinde çalışabilir. Kampüs içi çalışma, okulun fiziksel sınırları içinde 'teaching ya da research assistant' görevinde olabilir ya da kampüs sınırları içinde bulunan özel bir işletmede herhangi bir iş olabilir.


2- Co-op Çalışma İzni

Öğrenciler, programları co-op'lu ise 'co-op work permit' ile (study permit dokümanına ek bir dokümandır) okulun belirlediği dönemlerde tam zamanlı olarak çalışabilirler. Bu çalışma eğitim kapsamında olan bir çalışmadır ve bu süreçte edinilen iş deneyimi Express Entry kapsamında 'Kanada iş deneyimi' olarak değerlendirilmez. Co-op work permit', 'open work permit' olarak geçer ama işveren adı kısmında okulun adı yazar. Co-op süreci toplam öğrenim süresinin %50'sinden fazla olamaz ve çalışılan işlerin okulun onayladığı ve öğrenimin gerekli bir parçası olan işler olması gerekir.


3- Kampüs Dışı Çalışma

'Study Permit' dokümanında kişinin kampüs dışında çalışabileceği ifadesi var ise kişi kampüs dışında 20 saate kadar çalışabilir. Bu çalışma kampüs içi çalışma ve varsa co-op'a ek olarak düşünülebilir. Örneğin öğrenci co-op kapsamında tam zamanlı çalışıyorsa ve bu süre boyunca okul nezdinde tam zamanlı öğrenci statüsünü koruyorsa bu süreye ek olarak 20 saat daha çalışabilir. Öğrenci olunan süre boyunca kampüs dışı çalışma Express Entry kapsamında 'Kanada iş deneyimi' olarak değerlendirilmez.


4- Öğrencilerin Kampüs Dışı Tam Zamanlı Çalışabilecekleri Durumlar

  • Okul tarafından akademik takvime alınmış tatiller: Bu tatillerde öğrenci ders alıyor olsa dahi tam zamanlı çalışabilir. Bu tatiller arka arkaya 150 günü geçerse öğrenci yalnızca ilk 150 gün tam zamanlı çalışabilir. Bir takvim yılında tam zamanlı çalışılan süre toplamda 180 günü geçemez.

  • Kişi okuldan programı bitirdiğine dair yazılı onay aldıktan sonra geçerli bir Study Permit'i varken PGWP başvurusu yaparsa tam zamanlı çalışmaya başlayabilir.

  • Öğrenci bir öğrenim programından mezun olup bir diğerine başlayacaksa iki programın arasındaki sürede 150 günü geçmeyecek şekilde tam zamanlı çalışabilir. Ancak bunun için bitirdiği okuldan programın bittiğine dair yazılı onay ve başlayacağı okuldan da kabul mektubu almış olmalıdır. Bu süre içinde Study Permit'ini uzatmak için başvurmuş olması bu durumu etkilemez ama tabii ki uzatma başvurusunu mevcut Study Permit'inin süresi dolmadan önce yapmak zorundadır.


5 - Öğrencilerin Çalışamayacakları Durumlar

  • Program 'intensive' bir programsa ara tatilleri olmayabilir. Bu durumda öğrenci program süresince kampüs dışında 20 saatten fazla çalışamaz.

  • Tam zamanlı bir programın son dönemi alınacak dersler biterse program yarı zamanlı olabilir. Ancak bu durumda öğrenci yine de haftada 20 saatten fazla çalışamaz.

  • Öğrenci öğrenim görmeye başlamadan önce çalışmaya başlayamaz.

  • Öğrenci kişisel nedenlerden dolayı okuldan bir süre izin aldıysa (authorized leave, bu süre toplamda 150 günü geçemez) bu sürede kampüs içinde ya da dışında yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak çalışamaz.

  • Kişi okuldan programı bitirdiğine dair yazılı onay aldığı gün (eğer PGWP başvurusu yapmamışsa) çalışmayı bırakmalıdır.


Tüm Study Permit, Work Permit başvuru ve uzatma işlemleriniz için bizimle info@northernpathways.ca adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Comentários


bottom of page