top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

Bir Eyalet Aday Programı (PNP) Yoluyla PR Statüsü Alırsam Başka Bir Eyalette Yaşayabilir miyim?

Updated: Nov 24, 2019

Bir Eyalet Aday Programı (PNP) yoluyla PR (permanent resident) statüsü almanız söz konusu eyalete yerleşme niyetinizi bildirerek eyalete başvuru yapmanız ya da eyalet tarafından aday gösterilmeniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu durumda bu eyalete karşı bir yükümlülüğünüz olmuş oluyor.


Diğer taraftan Canadian Charter of Rights and Freedoms'ın 6. bölümünün 2. maddesine göre (Mobility Rights) her Kanada vatandaşının ve kalıcı oturum izni sahibinin istediği herhangi bir eyalete yerleşme ve yaşam sürdürme hakkı var.


Ancak bunu takip eden 3. maddede bir önceki maddede belirtilen haklara bir takım sınırlamalar getiriliyor. Her ne kadar herhangi bir kaynakta kesin bir süre belirtilmese de bir PNP yoluyla Kanada'ya göç eden kişinin söz konusu eyalette, orada yaşama niyetini gösterecek kadar yaşaması gerekliliği var. Bu da yaklaşık olarak 1-2 senelik bir süre olarak düşünülebilir. Eğer kişinin söz konusu eyalette yaşama niyeti hakkında doğru bilgi vermediği belirlenirse bu durum 'misrepresentation' olarak adlandırılıyor ve kişi PR statüsünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.


Bu durum her ne kadar Charter'daki dolaşım haklarıyla bir ikilem oluşturuyor gibi görünse de etik açıdan düşünüldüğünde kişi belirli bir eyalet programı sayesinde PR statüsü alabilmişse o eyalete karşı bazı sorumluluklarının olması olağan bir durum. Aksi halde dürüst davranılmamış oluyor.


Özetle şunu söyleyebilirim:


Kişi PNP yoluyla PR statüsü almışsa Kanada'ya PR olarak ilk girişini söz konusu eyalete yapması gerekiyor. Eğer oraya direkt uçuş yoksa seyahat ve yerleşim planlarında varış noktasının orası olduğu konusunda gerekli belgeleri gösterebiliyor olması bekleniyor.


Oraya yerleştikten sonra kişinin söz konusu eyalette bir yaşam kurmaya yönelik mümkün olan tüm girişimlerde bulunması ve bu girişimlerini kayıt altına alması gerekiyor. Örnek olarak aktif bir şekilde iş aramak ve her başvurunun sonucunu kayıt altına almak verilebilir. Söz konusu eyalette 1-2 yıl gibi bir süre geçirildiyse ve iş imkanlarına ilişkin mümkün olan tüm yollar denendiyse ya da kişiye farklı bir eyaletten daha iyi şartlar sunulduysa bu noktada Canadian Charter of Rights and Freedoms'ın yukarıda da bahsettiğim 6. bölümünün 2. maddesi ağırlık kazanıyor ve kişinin önünde farklı bir eyalete yerleşmesi için bir engel olmuyor.

728 views0 comments

Comments


bottom of page