top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

Kanada İş Gücüne Katılmış ve Kalıcı Oturum Hedefleyen Kişiler İçin Güzel Haber

21 Mart'ta, Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller, meslektaşı Randy Boissonnault ile birlikte önemli bir konuşma yaptı ve Kanada'nın göç politikaları hakkında konuştu. Konuşması sadece rutin bir güncelleme değil, Kanada'nın göç politikasını şekillendiren karmaşıklıkları, zorlukları ve stratejik kararları ele alan bir paylaşımdı.Sürdürülebilir Göçe Vurgu

Miller, Kanada'nın nüfus ve iş gücü artışı için göçe olan bağımlılığını vurguladı ve ülkenin yetenekli çalışanları çekme ve aileleri yeniden bir araya getirme taahhüdünü sürdürürken insani değerlerini koruma konusundaki kararlılığını teyit etti. Kırsal, kuzey ve Atlantik bölgeleri için özel olarak hazırlanan programların ve Frankofon Göç Politikasının Kanada’nın ekonomisini ve dilsel çeşitliliğini güçlendirme çabalarını gösterdiğini ifade etti.


İşgücü Piyasası İhtiyaçları ve Artan Öğrenci Sayısını Getirdiği Değişiklikler

Bakan Miller konuşmasında pandemi kaynaklı iş gücü açığına, uluslararası öğrencilerin sayısındaki artış nedeniyle yakın zamanda belirlenen kapasite sınırı ve çalışma izni uygunluk kriterlerindeki değişikliklere değindi ve iş gücü piyasasının taleplerini karşılamak ve eğitim sisteminin bütünlüğünü korumak için stratejik önlemlerin gerekliliğini vurguladı.


Eyaletlerle İşbirliği

Bakan Miller, yabancı çalışan programlarını bölgesel iş piyasası talepleriyle uyumlu hale getirmek ve Kanada'nın büyümesine katkıda bulunan kişilere kalıcı oturum yolu sağlamak için eyalet hükümetlerinin ve federal hükümetin işbirliğinin önemini vurguladı.

Özetle, Bakan Marc Miller'ın konuşması, Kanada'nın göç sistemi için ileriye dönük bir vizyonu dile getiriyor; sürdürülebilirlik, iş piyasası talepleriyle stratejik uyum ve insani değerlerin korunması gereğini vurguluyor.Önümüzdeki Zamanlarda Neler Göreceğiz?


Mevcut Programların Gözden Geçirilmesi: IRCC, yabancı çalışan getiren mevcut programları kapsamlı bir şekilde gözden geçirecek. Bu süreç mevcut programların iş gücü piyasası ihtiyaçlarıyla uyumunun değerlendirilmesini ve sistem içindeki suistimallerin tespit edilmesini içerecek.


Hali hazırda Kanada iş gücüne katılmış olan kişiler için kalıcı oturuma giden yollar: Geçici oturum izni olanların kalıcı oturuma geçişleri için daha sağlam yollar oluşturulacak. Bu yaklaşım, yalnızca geçici süreli çalışanlara dayalı bir ekonomiye bağımlı kalmayı önlemeyi ve göçmenlere yönelik daha istikrarlı ve uzun vadeli çözümler sunmayı amaçlıyor.


Geçici oturum sahiplerinin kalıcı oturuma geçişine yönelik çabaların bir parçası olarak, bakanın ‘domestic draw’ olarak adlandırdığı çekilişler gerçekleşecek. Bunu pandemi döneminde gördüğümüz Canadian Experience Class adaylarına özel çekilişler olarak yorumlamak mümkün. Bakan ayrıca eyalet aday programlarından da benzer bir yaklaşım görmek istediklerini belirtti.


Geçici Oturum Kabul Hedefleri Belirlenmesi: Göç Seviyeleri Planı ilk defa kalıcı oturuma ek olarak geçici oturum kabulleri için de hedefler içerecek şekilde genişletilecek. Bunun amacı, kısa vadeli ihtiyaçlar ile uzun vadeli nüfus artışı ve iş gücü piyasasının gereksinimleri arasında bir denge sağlamak.


Eyaletlerle işbirliği: Bakan, göç stratejilerini yerel iş gücü piyasası ihtiyaçları ve kapasiteleriyle uyumlu hale getirmek için eyalet mevkidaşlarıyla yakın çalışmayı planlıyor. Bu, Eyalet Aday Programlarına (PNP) özel olarak odaklanılmasını, eyaletleri belirli ekonomik ihtiyaçları karşılamak ve geçici oturum sahiplerinin kalıcı oturuma geçişini kolaylaştırmak için kapasitelerini kullanmaya teşvik etmeyi içeriyor.


Uluslararası Öğrenci Programında Düzenlemeler: Bu programın bütünlüğünü korumak amacıyla, uluslararası öğrencileri çevreleyen politikalarda, mezuniyet sonrası çalışma izinleri ve eş çalışma izinlerine uygunlukla ilgili üst sınır ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere ayarlamalar yapılmaya devam edilecek.


Geçici Sakin Nüfusunun Azaltılması: IRCC, geçici sakinlerin nüfusunu daha sürdürülebilir bir düzeye indirmeyi amaçlıyor ve önümüzdeki üç yıl içinde nüfusun %5'e düşürülmesini hedefliyor (2023’te bu oran %6.2 oldu). Bu, eyaletlerle istişarelerin ardından ve yıllık seviye planlama sürecinin bir parçası olarak sonuçlandırılacak.


Genel olarak beklenen bu eylemler, acil iş gücü piyasası ihtiyaçlarının desteklenmesi ile Kanada'ya yeni gelenler için uzun vadeli entegrasyon ve başarının sağlanması arasında dengeli bir yaklaşımla göçün daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine yönelik stratejik bir değişimi yansıtıyor diyebiliriz.

1,120 views0 comments

Comments


bottom of page