top of page
 • Writer's pictureNorthern Pathways

Geniş aile üyeleri için ve insani nedenlerle seyahat kısıtlaması muafiyetleri hakkında güncelleme

Bu yeni süreçte dört farklı kategoriden bahsedebiliriz:

 1. Kanada vatandaşı ya da PR statüsünde olan kişilerin birinci derece yakınları

 2. Kanada vatandaşı ya da PR statüsünde olan kişilerin geniş aile bireyleri

 3. Kanada'da geçici olarak ikamet eden kişilerin birinci derece yakınları

 4. İnsani nedenlerle (hastalık, ölüm gibi) Kanada'ya gelmesi gerekli olan kişiler


1. Kanada vatandaşı veya PR statüsünde olan kişilerin birinci derece yakınlarıyla aile birleşimi


Seyahatine izin verilen aile bireyleri kimler?

 • Eş ya da partner (common-law)

 • 22 yaş altı çocuk

 • Anne-baba ya da yasal vasi

Bu kişilerin seyahat etmek için herhangi bir yazılı onaya ihtiyaçları yok ve aşağıdaki koşullarda isteğe bağlı olmayan bir amaçla seyahat ettiklerini kanıtlamaları gerekmeyecek:

 • Kanada'da 15 gün veya daha uzun süre kalmayı planlamışlarsa

 • Kanada vatandaşı veya PR statüsü sahibinin birinci dereceden yakını tanımına uyduklarını göstermek için gerekli belgeleri gösterebiliyorlarsa. (Kanıt olarak kullanılacak belgeler: Aile bireyinin Kanada vatandaşlığı veya PR statüsünü gösteren bir belge ve o aile üyesiyle akrabalık bağını gösteren bir belge. Bu belgeler elektronik kopya da olabilir.)

 • Geçerli bir pasaport ve vize ile seyahat ediyorlarsa

2. Kanada vatandaşı veya PR statüsünde olan kişilerin geniş aile bireyleriyle aile birleşimi


Bu aile bireyleri kimler?

 • Kanada vatandaşı veya PR statüsünde olan bir kişi ile en az 1 yıldır ilişki yaşayan ve bu sürenin herhangi bir noktasında fiziksel olarak aynı ortamda bulunmuş olan kişiler ve bu kişilerin 22 yaş altı çocukları

 • 22 yaş üzeri çocuklar

 • Torunlar

 • Kardeşler (üvey ve bir ebeveynin ortak olduğu kardeşler de dahil)

 • Büyükanne ve büyükbabalar

1. Adım: Kanada'da bulunan aile bireyi yetki ve yasal beyan formunu doldurmalı. (IMM0006)


2. Adım: Bu formu seyahat etmek isteyen aile bireyine göndermeli. Bu aile bireyi formu elektronik olarak imzaladıktan sonra formu Kanada'daki aile bireyine geri göndermeli.


3. Adım: Kanada'daki aile üyesi formu resmi beyanla imzalamalı. Bunun noter ya da yeminli ifade alma komiseri gibi bir görevlinin önünde yapılması gerekiyor.


4. Adım: Kanada'daki aile bireyi, seyahat etmek isteyen aile bireyine doldurulmuş ve imzalanmış formun bir kopyasını göndermeli.


5. Adım: Seyahat etmek isteyen kişi bu belgeyle IRCC'den yazılı izin istemeli.6. Adım: Kişi, geçerli bir pasaport ve vize, yetki ve yasal beyan formu ve IRCC'den alınan yetki belgesi ile 6 ay içinde seyahat edebilir.


Bu kişilerin de Kanada'da 15 günden uzun kalmayı planlamaları ve sorulduğu takdirde Kanada'da bulunan aile bireyiyle olan akrabalık bağlarını belgelemeleri gerekiyor.


3. Kanada'da geçici olarak ikamet eden kişilerin birinci derece yakınları ile aile birleşimi


Bu aile bireyleri kimler?

 • Eş ya da partner (common-law)

 • 22 yaş altı çocuk

 • Anne-baba ya da yasal vasi

ABD'den Kanada'ya seyahat eden kişiler

Kişi ABD’den Kanada’ya seyahat ediyorsa IRCC’den yazılı izin alınmasına gerek yok. Seyahatin gerekli (isteğe bağlı olmayan nedenlerle) olduğuna dair kanıt sağlanması gerekiyor. İsteğe bağlı olmayan duruma örnek olarak "eş ya da partnerle birlikte yaşamak" verilmiş.


ABD dışındaki bir ülkeden Kanada'ya seyahat eden kişiler

Kişi ABD dışındaki bir ülkeden seyahat ediyorsa, Kanada'ya seyahat etmek için IRCC'den yazılı yetki almış olması gerekiyor.


Bunun için şu adrese eposta gönderilmesi gerekiyor:


Başvuruda verilmesi gereken bilgiler şu şekilde:

Ad soyad

Doğum tarihi

Yapılmış bir vize başvurusu varsa başvuru numarası ve UCI

Pasaport numarası

Seyahat için ayrıntılı neden

Seyahat tarihi

Mevcut ikamet edilen ülke

Kanada'ya seyahat etmeye uygun olunduğunu gösteren destekleyici belgeler


4. İnsani nedenlerle Kanada'ya gelmesi gerekli olan kişiler


Eğer aile bireyi bir sağlık problemi, cenaze vb. nedenlerden dolayı seyahat etmek istiyorsa bu başvurunun öncesinde izlenmesi gereken farklı bir süreç var - öncelikli olarak Public Health Agency of Canada'dan (PHAC) bir onay gerekiyor. Bu süreç için ayrıntılı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Tüm yolcular gibi, muafiyet kapsamına giren aile bireyleri de Kanada'ya vardıklarında zorunlu 14 günlük karantina süresi dahil olmak üzere tüm halk sağlığı önlemlerine tabi olacaklar. Bu konuda insani nedenlerle seyahat eden kişiler için belirli koşullarda istisnalar var, o konuda da bu bağlantıdan bilgi edinebilirsiniz.

Bilgiler şu an itibariyle bu şekilde. Güncellemeler yapıldıkça ben de bu yazıyı güncelleyeceğim. Kanada'da geçici statüyle bulunan kişilerin birinci derece aile bireylerine, insani durumlar (hastalık, ölüm vb.) dışında hangi nedenlerle muafiyet verileceğinin şu aşamada çok net olmadığını düşünüyorum. Yapılan bir örneklendirmede "bir arada olmak için seyahat etmek" isteğe bağlı olmayan bir seyahat nedeni olarak örneklendirilmiş, ancak bunun ötesinde herhangi bir bilgi mevcut değil.


Ayrıca kişiler muafiyet kapsamında da olsalar Kanada'ya girişlerine dair nihai kararın havaalanındaki sınır hizmetleri görevlisi tarafından verileceğini de bilmek gerekiyor.


Comments


bottom of page