top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

Kanada'da Yaşamak İçin 7 Neden

Updated: Nov 22, 2019

Kanada dünyanın en yaşanabilir ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Bu yazımızda Kanada'da yaşamak için 7 nedenden bahsedeceğiz.


1- Farklılıklara Saygı

Farklılıklar Kanada'yı güçlü bir ülke yapan en önemli unsurlardan biri. Kanada nüfusunun yaklaşık %40'ı birinci ve ikinci kuşak göçmenlerden oluşuyor. Ülkenin ana dili İngilizce ve Fransızca ancak ülkede yaşayan insanların evlerinde 200'den fazla dil konuşuluyor. Etnik farklılıklar beraberinde 'farklılılara saygı' kültürünü getiriyor ve aslında konulan kurallarla bir bakıma da zorunlu kılıyor. Tabii ki bu çeşitlilikten hoşnut olmayan insanlar her ülkede olduğu gibi burada da mevcut ama ülkede hakim olan kültür bu tür eğilimlerin güçlenmesine engel oluyor. Bu saygı kültürü yalnızca etnik farklılıklar için değil inanç farklılıkları, cinsel tercihler, politik görüşler, vb. için de geçerli.


2- Ülke Gündemi

Bu belki gözleme dayalı, subjektif bir değerlendirme olacaktır ama Kanada'nın ülke gündemi diğer pek çok ülkeye göre çok daha sakin diyebiliriz. Örneğin; ülke için 'çok önemli' olarak değerlendirilen ve günlerce hatta haftalarca konuşulan siyasi meseleler çok temel ve karmaşık sorunları olan pek çok ülke için hafif konular olarak görülebilir. Bu da Kanada ülke gündeminin insanın günlük yaşamını ve psikolojisini olumsuz etkileyen bir faktör olmadığı şeklinde değerlendirilebilir.


3- Eğitim Seviyesi

Kanada, OECD'nin 2019 "En Eğitimli Ülkeler" listesinde 1. sırada yer alıyor. Bu sıralama 2 ya da 4 yıllık mesleki eğitim almış olan 25-64 yaş aralığında bulunan insanların sayısı baz alınarak yapılıyor ve Kanada nüfusunun %56'sı bu kriterleri karşılıyor.


4- Güvenlik

Kanada, ülkelerin ve bölgelerin göreli barışçıl konumunu ölçen bir girişim olan Küresel Barış Endeksi'nin 2018 raporunda 163 ülke arasında 6. sırada yer alıyor. Bu raporda göstergeler üç ana kategoride inceleniyor: toplumsal güvenlik, devam eden iç ve dış anlaşmazlıklar ve militarizasyon derecesi. Aslında bu sonuç yukarıda gözleme dayalı olarak bahsettiğimiz ülke gündemi değerlendirmesini de bir bakıma doğrulamış oluyor.


5- Eğitim ve Sağlık Hizmetleri

Ülkelerin eğitim ve sağlık hizmetleri, problemlerin ve gelişim alanlarının hiçbir zaman bitmeyeceği konular. Kanada'da da bu alanlarda pek çok gelişim konusu var ama yine kıyaslamalı bir değerlendirme yapıldığında devletin sunduğu hizmetlerin olumlu tarafları çok fazla. Kanada'da devlet okulları özel okullara kıyasla daha fazla tercih ediliyor ve eğitim sistemi içinde çocuklara ilgi ve beceri alanlarına göre farklı seçenekler sunulabiliyor. İlaç, göz ve diş dışında neredeyse tüm sağlık hizmetleri herkes için ücretsiz. Ücretli olan hizmetler için de şirketler genellikle çalışanlarına özel sağlık poliçesi imkanı sunuyorlar. Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması beraberinde özellikle büyük şehirlerde uzun bekleme sürelerini getirebiliyor. Bu nedenle genel eğilim kişilerin kendilerini hastalıklardan korumak için sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri yönünde. Dünya Sağlık Örgütünün ortalama yaşam süresi sıralamasında Kanada 82.8 ile 7. sırada yer alıyor.


6- Su ve Hava Kalitesi

Kanada dünyanın üçüncü en büyük yenilenebilir temiz su kaynaklarına sahip ülkesi. Ülke genelinde musluk suyu sağlıklı olarak kabul ediliyor ve insanların büyük çoğunluğu musluk suyu içiyor. Hava kalitesi için de dönemsel olarak özellikle büyük şehirlerde hava kirliliği söz konusu olsa da 2018 yılında gerçekleştirilen bir Fraser Institute araştırmasına göre Kanada en kaliteli ve temiz havaya sahip olan 33 ülke arasında 9. sırada yer alıyor.


7- İş-Özel Yaşam Dengesi

2017 OECD verilerine göre Kanada'da insanlar yılda ortalama 1,695 saat çalışıyorlar. Bu sayı OECD ortalamasının 49 saat altında. Çalışanların yaklaşık %4'ü 50 saatin üzerinde çalışıyor - bu konuda OECD ortalaması %13. Tam zamanlı çalışanlar günlerinin ortalama %60'ını, ya da 14.4 saatini kişisel bakım (yeme-içme, uyku, vs.) ve iş dışı aktiviteler (aile ve arkadaşlarla sosyalleşme, hobiler, bilgisayar, televizyon, vb.) ile geçiriyorlar. Başka bir araştırmaya göreyse çalışanların %70'i iş-özel yaşam dengesini "iyi" ya da "çok iyi" olarak tanımlıyor.


Sonuç olarak, tabii ki, herkesin 'yaşanabilir ülke' kriterleri birbirinden farklı olacaktır. Kanada dünya ortalamasının üzerinde olan özellikleriyle öğrenim, çalışma ve göçmenlik konusunda tercih edilen bir ülkedir. Kanada'da yeni bir yaşama başlamak isteyen herkese önerimiz özellikle yaşamak istedikleri şehirle ilgili farklı kaynaklardan araştırma yapmaları, mümkünse bir 'keşif ziyareti' gerçekleştirmeleri ve yeni bir ülkede yeni bir yaşamla ilgili beklentilerini doğru ve gerçekçi bir şekilde belirlemeleri olacaktır.


Niteliklerinizin Kanada göçmenlik kriterlerine uygunluğunu öğrenmek için ücretsiz ön değerlendirme formumuzu doldurabilirsiniz.*Photo Credit: Diversity Wall - Srishti Foundation, Ontario, CanadaComments


bottom of page