top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

"Self-Employed Kişiler" Kategorisi ile Kanada'ya Göçmenlik

Updated: Nov 22, 2019

"Self-employed kişiler" programı kişilerin kendi işlerinin sahibi olarak Kanada'da kalıcı oturum izni almalarına olanak sağlayan bir program. Bu programa başvuru yapan kişilerin kendi ülkelerinde de kendi işlerinin sahibi olmaları ve hayatlarını bu işten kazanıyor olmaları gerekiyor.


Bu programın kapsamında olan meslek grupları kültürel ve sportif aktiviteler olarak tanımlanıyor. Başvuran kişilerin kültürel ya da sportif aktivitelerde program kriterlerini karşılayacak deneyimleri ve Kanada'nın kültürel ya da sportif yaşamına kayda değer bir katkı sağlama isteklilik ve becerilerinin olması bekleniyor.


Bu programda da bir puanlama sistemi var ama bu sistem Express Entry'de olduğu gibi sıralamaya dayalı değil. 100 üzerinden değerlendiriliyorsunuz ve geçme puanı 35. Express Entry kapsamında olan programların tersine dil yeterliliğini belgelemek zorunlu değil. Gereken puana ulaştıysanız ve dil yeterliliğinden alınacak puana ihtiyacınız yoksa sınava girmeyebiliyorsunuz. Ancak Kanada'ya geldiğinizde mesleğinizi yapabilmek için ülkenin ana dillerinden birini kullanmanız gerekecekse (ki pek çok meslek için bu gerekli) bu dillerden birinde orta ya da ortanın üzeri bir yeterlilik belgelemenin zorunlu olmasa da başvurunun başarısı açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de Express Entry sisteminde gerektiği gibi çok yüksek puanlara ulaşmak gibi bir zorunluluk yok.


Puanlamada seçim kriterleri şu şekilde:

  • İş deneyimi: Kişinin dünya standartlarında kültürel ya da sportif aktivitelerde bulunmuş olması YA DA kültürel ya da sportif etkinliklerde kendi işinin sahibi olmuş olması gerekiyor. Bu deneyimin en az 2 sene olması isteniyor ve 2 senenin üzerinde deneyim için artı puan veriliyor.

  • Eğitim: Minimum bir kriter yok. Eğitim seviyenize göre puan veriliyor.

  • Yaş: Yaş sınırı yok ama maksimum puanı 21-49 yaş aralığı alıyor.

  • Dil becerileri: Dil sınavına girme zorunluluğu yok ama dil yeterliliğinden puan almak istiyorsanız IELTS (ya da Fransızca için TEF Canada) sınav sonuçlarını sunmanız gerekiyor.

  • Uyum sağlama yeteneği: Varsa eşinizin ya da partnerinizin eğitim seviyesi, Kanada iş ya da öğrenim deneyiminiz ve PR ya da vatandaş olarak Kanada'da bulunan ebeveyn, teyze, dayı, amca, yeğen gibi akrabalardan ek puan veriliyor.

Bu programda sizden herhangi bir yatırım yapmanız beklenmiyor ama kendi mesleğinizde Kanada'da da yaşamınızı devam ettirebileceğinizi gösteren iyi düşünülmüş bir plan ve bu planın Kanada'ya kayda değer bir katkı sağlayacağına dair bilgiler sunmanız gerekiyor.


Self-Employed kategorisinde başvuru yapabilecek olan meslek grupları şöyle:


Ana Grup 51

Sanat ve Kültür Alanlarında Profesyonel Meslekler

511 Kütüphaneciler, arşivciler, konservatör, küratör

5111 Kütüphaneciler

5112 Konsörvatör ve küratörler

5113 Arşivciler

512 Yazma, çeviri ve ilgili iletişim profesyonelleri

5121 Yazarlar

5122 Editörler

5123 Gazeteciler

5125 Çevirmenler, mütercim-tercümanlar

513 Yaratıcı ve performans sanatçıları

5131 Yapımcılar, yönetmenler, koreograflar ve ilgili meslekler

5132 Orkestra şefi, besteci and aranjörler

5133 Müzisyen ve şarkıcılar

5134 Dansçılar

5135 Aktör ve komedyenler

5136 Ressamlar, heykeltraşlar ve diğer görsel sanatçılar


Ana Grup 52

Sanat, Kültür, Rekreasyon ve Spor Alanlarında Teknik Meslekler

521 Kütüphane, halka açık arşiv, müze ve sanat galerilerinde teknik meslekler

5211 Kütüphane ve halka açık arşiv teknisyenleri

5212 Müze ve sanat galeri ile ilgili teknik meslekler

522 Fotoğrafçılar, grafik sanatlar teknisyenleri ve sinema, radyo, televizyon ve performans sanatlarında teknik ve koordine edici meslekler

5221 Fotoğrafçılar

5222 Film ve video kamera operatörleri

5223 Grafik sanatlar teknikerleri

5224 Yayın teknikerleri

5225 Ses ve görüntü kayıt teknikerleri

5226 Sinema, radyo, televizyon ve performans sanatlarında diğer teknik ve koordine edici meslekler

5227 Sinema, radyo, televizyon, fotoğrafçılık ve performans sanatlarında destek işleri

523 Spikerler ve diğer performans sanatçıları

5231 Spikerler ve diğer yayıncılar

5232 Diğer performans sanatçıları

524 Kreatif tasarımcılar ve zanaatkarlar

5241 Grafik tasarımcılar ve illustratörler

5242 İç mimarlar ve iç mekan dekoratörleri

5243 Tiyatro, moda, sergi ve diğer kreatif tasarımcılar

5244 Artizanlar ve zanaatkarlar

5245 Modelciler - tekstil, deri and kürk ürünleri

525 Sporcular, antrenörler, hakemler ve ilgili diğer işler

5251 Sporcular

5252 Antrenörler

5253 Spor yetkilileri ve hakemler

5254 Program liderleri ve rekreasyon, spor ve fitness eğitmenleri


Bu meslek gruplarının bazıları bu listede çok genel görünüyor ancak her birinin altında daha detaylı listeler var. Bu bağlantıdan bu listelere ulaşabilirsiniz.


Kişiler bu programda sundukları belgeler, aldıkları puan ve 'self-employed' kişi tanımına uyma kriterlerine göre değerlendiriliyorlar. Yani değerlendirme yalnızca puanlama ile olmuyor. Kişilerin "self-employed" tanımına uyup uymadıkları ve Kanada'da kendi ülkelerinde olduğu gibi "self-employed" olmaları halinde Kanada kültürel veya sportif yaşamına nasıl bir katkı sağlayacakları değerlendiriliyor.


Bu nedenle yapılan başvurunun çok iyi planlanması ve beklentilerin iyi bilinmesi gerekiyor. Bu kategoride izlenmesi gereken yol verilen yönergelerde çok genel anlatıldığı ve yönetmeliklerde bu programın kriterlerine ilişkin herhangi bir madde olmadığı için başvuru yapmak isteyen kişilerin danışmanlık almaları zaman ve emek kaybı yaşanmaması açısından önem taşıyor.


Bu kategoride başvuru uygunluğunuzun değerlendirilmesi için info@northernpathways.ca adresine kısaca mesleğinizden ve mesleğinizle ilişkili Kanada'daki hedeflerinizden bahseden bir e-posta gönderebilirsiniz.Comments


bottom of page