top of page
  • Writer's pictureNorthern Pathways

Yeni Yılda Kanada Göçmenlik Sisteminde Nasıl Değişiklikler Olacak?

2020 Kanada göçmenlik sistemi açısından hareketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan bu hareketliliğin sebebinin çok köklü değişiklikler olması beklenmiyor. Bu yılın Ekim ayında gerçekleşen federal seçimlerde Liberal Parti her ne kadar tek başına çoğunluk sağlayamasa da seçimden birinci parti olarak çıktı. Yönetimde olan parti değişmediği için de 2015'ten bu yana sürdürülen göçmenlik politikalarında büyük değişiklikler olması stratejik olarak olası değil.


Başbakan Justin Trudeau'nun yeni Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino'ya yazdığı mektupta belirttiği konular bize 2020 ve takip eden yıllarda göçmenlik sistemini nasıl değişikliklerin beklediğiyle ilgili net bir fikir veriyor. Başbakanın Göçmenlik Bakanından beklentileri şu şekilde:


  • 2020-2022 yılları için arttırılmış yıllık Göç Düzeyleri Planının uygulamasının etkili bir şekilde yapılması ve bu süre içinde 1 milyonu aşkın göçmenin Kanada'ya çekilmesi. Bu planda ağırlık 'yüksek nitelikli' kişilere verilecek. Bu da yılda yaklaşık 350,000 kişiye kalıcı oturum izni verilmesinin hedeflendiği anlamına geliyor.

  • Göçmenlerin ülkeye başarılı bir şekilde yerleşmesini ve entegrasyonunu sağlamak için yüksek kaliteli yerleşim hizmetleri konusunda eyaletlerin de sürece katılması. Bu da, sonuçları doğru bir şekilde ölçmek için verilere titiz bir yaklaşım gerektiriyor.

  • İşlem sürelerinin azaltılması, hizmet sunumunun ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi ve daha az karmaşık hale getirilmesi ve iltica sistemi de dahil olmak üzere sistem verimliliğinin arttırılması için çalışılması.

  • Yerel topluluklara, ticaret odalarına ve yerel çalışma konseylerine göçmenlere doğrudan sponsorluk yapmalarını sağlayacak bir Belediye Aday Programı başlatılması. Bu program için en az 5,000 kişi kapasitesi ayrılması.

  • Atlantik Göç Pilot Programının kalıcı hale getirilmesi ve program için en az 5,000 kişilik yeni yer ayrılması.

  • Vatandaşlık başvuru ücretlerinin kaldırılması için bir planlama yapılması.

  • Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Ekonomik Kalkınma Bakanı ile Çeşitlilik ve Katılım ve Gençlik Bakanı'nın desteğiyle, yeni gelenleri kırsal kesimlere yerleşmeye teşvik etmek için pilot program başlatılması.

Tabii bu beklentiler yalnızca 2020 yılını kapsamıyor çünkü çoğu uzun soluklu planlama gerektiren uygulamalar.


Her yönüyle mükemmel olmasa da Kanada göçmenlik sistemi dünyanın en iyi işleyen göçmenlik sistemlerinden bir tanesi ve pek çok ülkenin Kanada'yı bu anlamda örnek aldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan iyileştirmeler ve program seçeneklerinin artmasıyla sistemin Kanada'nın göç hedeflerine daha etkili bir şekilde hizmet ettiğini gözlemleyeceğiz.コメント


bottom of page